تماس با ما درباره ما

بازنشستگان مالیات بدهند و دوبار مشغول به کار شوند!

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با حذف بندی موافقت کردند که براساس آن کارکنان بعد از بازنشستگی، مجدد می توانستند با پرداخت ۱۰ درصد از حقوق خود به عنوان مالیات مجدداً مشغول به کار شوند.
بازنشستگان مالیات بدهند و دوبار مشغول به کار شوند!

به گزارش 9 صبح،  ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

قالیباف رئیس مجلس در این جلسه بند (ص) اصلاحی ماده 29 لایحه برنامه هفتم را با توجه به وجود ابهام و لزوم بررسی وضعیت واحدهای کوچک تولیدی و اثرگذاری این بند در ایجاد اشتغال، به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

 براساس بند (ص) ارجاعی ماده 29 لایحه مذکور؛ معافیت بیست درصد (%20) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361  با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (0.5%) کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول تا 6 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن مخالفت با بند (ض) با 152 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن با حذف این بند موافقت کردند.

طبق بند (ض) حذف شده ماده 29 لایحه فوق؛ چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 20/02/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاه های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقد شده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (10%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق های بازنشستگی هزینه می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./تسنیم

ارسال نظر