تماس با ما درباره ما

دستگیر شدند ولی همچنان قرص دست جوانان میدهند!

افرادی که در زمینه فروش قرص های روانگردان به دختران و پسران نوجوانان فعالیت می کنند بارها توسط ضابطین قضایی آبادان دستگیر شده اند اما این افراد همچنان به فروش قرص ادامه میدهند.
دستگیر شدند ولی همچنان قرص دست جوانان میدهند!

به گزارش 9 صبح، در ماه های گذشته ماموران ضابط قضایی آبادان در جریان فعالیت های افرادی که در منطقه معروف به تانکی ابلحسن ( پل امام رضا) که در  زمینه فروش قرص های روانگردان به دختران و پسران نوجوان فعالیت داشتند  قرار گرفتند و خیلی زود این افراد در چند عملیات جداگانه دستگیر ومقدار قابل توجهی قرص های روانگردان و ماری جوانا از متهمان کشف و ضبط گردید.

ماموران ضابط قضایی در تحقیقاتشان پی بردند که متهمان قرص های روانگردان و ماری جوانا را در ازای گرفتن پول زیاد در اختیار نوجوانان که برخی از مشتری ها نوجوانان و دانش آموزان بودند قرار میدادند.

تمامی افراد دستگیر شده در طول این چند ماه در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند که پس از مدتی همگی آزاد شدند و همچنان در حال فروش قرص های ممنوعه به صورت گسترده در ملا عام در تانکی ابلحسن آبادان هستند.

ارسال نظر