تماس با ما درباره ما

قیمت طلا و سکه در بازار ۳۰ آبان ۱۴۰۲

قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲،۴۱۰،۱۰۰ (دو میلیون و چهارصد و ده هزار و یکصد) تومان رسید.
قیمت طلا و سکه در بازار ۳۰ آبان ۱۴۰۲

امروز قیمت طلا و سکه در جریان معاملات بازار صعود را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرده است.

قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۱،۹۹۱ (یک هزار و نهصد و نود و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۱،۹۹۱،    ۱۶،    ۰.۸۱،    ۰۹:۰۰،
۱،۹۷۵    -۵.۹۰    -۰.۳    روز قبل
۱،۹۸۱،    ۰،    ۰،    ۲ روز پیش
 


قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲،۴۱۰،۱۰۰ (دو میلیون و چهارصد و ده هزار و یکصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۴۱۰،۱۰۰،    ۱۰،۱۰۰،    ۰.۴۱،    ۱۰:۰۲،
۲،۴۰۰،۰۰۰    -۱۵،۰۰۰    -۰.۶۳    روز قبل
۲،۴۱۵،۰۰۰    -۱۴،۸۰۰    -۰.۶۲،    ۲ روز پیش


آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۰،۴۴۰،۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و چهل هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی به ۲۸،۷۰۰،۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۸،۷۰۰،۰۰۰،    ۱۵۰،۰۰۰،    ۰.۵۲،    ۱۰:۰۲،
۲۸،۵۵۰،۰۰۰    -۲۰۰،۰۰۰    -۰.۷۱    روز قبل
۲۸،۷۵۰،۰۰۰    -۱۵۰،۰۰۰    -۰.۵۳،    ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۱۵،۱۰۰،۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۱۵،۱۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۶۶،    ۱۰:۰۲،
۱۵،۰۰۰،۰۰۰    -۱۰۰،۰۰۰    -۰.۶۷    روز قبل
۱۵،۱۰۰،۰۰۰    -۱۰۰،۰۰۰    -۰.۶۷،    ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه
همچنین ربع سکه با افزایش ۹.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ (یازده میلیون) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵،۷۰۰،۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.
منبع :
دنیای اقتصاد

ارسال نظر