تماس با ما درباره ما

نرخ جدید سیمان اعلام شد

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: قیمت سیمان در مقایسه با هفته گذشته به‌طور متوسط حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
نرخ جدید سیمان اعلام شد

به گزارش 9 صبح؛ با تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنعت سیمان، قیمت این محصول در مقایسه با هفته گذشته به‌طور متوسط بین حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.

اکنون برق مناسبی در اختیار واحدهای تولیدکننده سیمان است تا به تداوم تولید بپردازند.

همین مسئله سبب شده تا عرضه‌های بیشتر سیمان را نسبت به هفته گذشته شاهد باشیم که در ادامه به کاهش متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور نسبت به هفته گذشته انجامیده است.

قیمت درب کارخانه انواع سیمان:

محصول تیپ سیمان قیمت
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تهران تیپ ۳۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تهران تیپ ۴۲۵-۱ ۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ آبیک تیپ ۴۲۵-۱ ۵۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ شهرکرد تیپ ۴۲۵-۱ ۵۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ فراز فیروزکوه تیپ ۴۲۵-۱ ۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ غرب تیپ ۴۲۵-۱ ۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ هگمتان تیپ ۴۲۵-۱ ۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تهران تیپ ۵۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵۲۵-۱ شهرکرد تیپ ۵۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵۲۵-۱ فارس نو تیپ ۵۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۱ انبار شرق تهران تیپ ۱ ۶۰,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ ساروج اصفهان تیپ ۴۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ ساروج اصفهان تیپ ۳۲۵-۱ ۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ ارومیه تیپ ۴۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ اصفهان تیپ ۳۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ بجنورد تیپ ۴۲۵-۱ ۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ بجنورد تیپ ۳۲۵-۱ ۵۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ خمسه تیپ ۴۲۵-۱ ۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ دورود تیپ ۳۲۵-۱ ۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ زنجان تیپ ۴۲۵-۱ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ زنجان تیپ ۳۲۵-۱ ۵۳,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان تیپ ۲:

محصول تیپ سیمان قیمت
سیمان تیپ ۲ تهران تیپ ۲ ۷۵,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ آبیک تیپ ۲ ۷۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شهرکرد تیپ ۲ ۵۶,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فراز فیروزکوه تیپ ۲ ۷۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ غرب تیپ ۲ ۵۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فارس نو تیپ ۲ ۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ هگمتان تیپ ۲ ۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شرق تیپ ۲ ۵۹,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ انبار شرق تهران تیپ ۲ ۷۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ انبار آزادگان تیپ ۲ ۷۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ ساوه تیپ ۲ ۷۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ بین المللی ساروج بوشهر تیپ ۲ ۶۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ استهبان تیپ ۲ ۵۹,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ اصفهان تیپ ۲ ۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ بجنورد تیپ ۲ ۵۹,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ توسعه ماهان کرمان تیپ ۲ ۵۶,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خمسه تیپ ۲ ۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خوزستان تیپ ۲ ۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ دورود تیپ ۲ ۵۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زابل تیپ ۲ ۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زاوه تربت تیپ ۲ ۵۵,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زنجان   ۵۶,۵۰۰ تومان

قیمت سیمان تیپ ۵:

محصول تیپ سیمان قیمت
سیمان تیپ ۵ تهران تیپ ۵ ۶۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ شهرکرد تیپ ۵ ۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ غرب تیپ ۵ ۶۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ هگمتان تیپ ۵ ۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ اصفهان تیپ ۵ ۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ خوزستان تیپ ۵ ۶۵,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ فارس تیپ ۵ ۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ قائن تیپ ۵ ۶۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ سامان غرب تیپ ۵ ۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ بهبهان تیپ ۵ ۶۳,۰۰۰ تومان

ارسال نظر