تماس با ما درباره ما

ورزشی

تکلیف یاغی مشخص شد

مدافع بارسلونا با وجود داشتن پیشنهاداتی از سوی عربستان سعودی تا قبل از تابستان از تیمش جدا نخواهد شد.