لیگ قهرمانان

  • استقلال و تراکتور باری دیگر محکوم گشتند.

  • مصدومیت شدید از ناحیه بینی و تعویض…

  • البته با بازگشت چشمی و سهرابیان…

  • ناظران خاص و ویژه هفته28 لیگ برتر…

  • ضمن اینکه به خوبی می‌دانم که برخی…