خانم معلم جنجالی از آموزش و پرورش اخراج شد

خانم معلم جنجالی از آموزش و پرورش اخراج شد

براساس استورى صدف صفرزاده، معلم اهل قائمشهر، امروز روز آخر کار او در مدرسه و آموزش و پرورش بوده است.

به گزارش 9 صبح، صدف صفرزاده، معلم اهل قائمشهر از پایان کارش در آموزش و پرورش خبر داد.

این معلم در پى انتشار ویدئویى در اینستاگرام از همخوانى ترانه «گنگستر شهر آمل» در کلاس درس شهرت یافت اما این اتفاق منجر به اعلام اخراج او به اتهام ترویج آهنگ مبتذل میان دانش آموزان شد. هرچند مدتى بعد با اعلام عذرخواهى و نیز وساطت امام جمعه قائم شهر، ظاهرا به مدرسه بازگشت.

با این حال و براساس استورى او، امروز روز آخر کار او در مدرسه و آموزش و پرورش بوده است.

    نظر شما