عکسی تکان دهنده از خرمشهر / با دیدن این تصویر اشک تان سرازیر می شود

عکسی تکان دهنده از خرمشهر /  با دیدن این تصویر اشک تان سرازیر می شود

۵ نفر گمنام که از پل می گذرند تا مانع عبور نیروهای عراقی شده یا حرکت آنها را به تاخیر بیاندازند...

به گزارش 9 صبح، این ۵ نفر که تصویری از چهره آنها موجود نیست، بعنوان آخرین مدافعان خرمشهر شناخته می شوند. ۵ نفر گمنام که از پل می گذرند تا مانع عبور نیروهای عراقی شده یا حرکت آنها را به تاخیر بیاندازند...

آزادسازی خرمشهر

    نظر شما