معاون وزیر کشور: مجبوریم اینترنت را قطع کنیم

معاون وزیر کشور: مجبوریم اینترنت را قطع کنیم

معاون امنیتی - انتظامی وزارت کشور گفت که اگر نگرانی‌ها برای آزمون سراسری ایجاد شد، مجبوریم اینترنت را قطع کنیم.

به گزارش 9 صبح،معاون امنیتی - انتظامی وزارت کشور گفت که اگر نگرانی‌ها برای آزمون سراسری ایجاد شد، مجبوریم اینترنت را قطع کنیم.

 سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در نشست «تبیین ابعاد اجرایی و حفاظتی برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲» گفت: سال قبل دستورالعملی تهیه شد و یکی از سالم‌ترین و بی‌نظیرترین آزمون‌ها از این نظر که هیچ گونه اتفاق نامبارکی رخ نداد را تجربه کردیم و این برای همه ما جای خوشحالی است و این موفقیت را تبریک می‌گویم. البته به این موضوع بسنده نشد و متناسب با تحولات و تغییرات در آزمون نیز تغییراتی ایجاد کنند.

وی گفت: استفاده از اینترنت حق سایر مردم است، اما با توجه به اهم و مهم باید انتخاب کرد. اگر خواسته‌ها برآورده نشد و نگرانی برای آزمون ایجاد شد مجبوریم اینترنت را قطع کنیم.

    نظر شما