حکم صیغه کردن دختر مجرد چیست؟

حکم صیغه کردن دختر مجرد چیست؟

اولین شرط ازدواج موقت دختر باکره این است که مدت زمان عقد ازدواج موقت به‌صورت دقیق مشخص شده باشد. حین عقد برای طرفین معلوم باشد که مدت عقد از چه زمانی شروع می‌شود و چه زمانی به پایان می‌رسد. درغیراین‌صورت ازدواج موقت با دختر باکره صحیح نیست.

به گزارش 9 صبح؛  ازدواج موقت یا صیغه موقت یکی از انواع عقد ازدواج است که برای مدت زمان مشخص شده بین طرفین، رابطه زوجیت و محرمیت ایجاد می‌کند و پس از گذشت مدت زمان عقد موقت، رابطه زوجیت نیز خاتمه پیدا می‌کند. در این مطلب به موضوع صیغه کردن دختر باکره می‌پردازیم.

همه ما می‌دانیم که برای ازدواج دائم، دختران باکره یا دوشیزه نیازمند اخذ رضایت از پدر یا جد پدری خود هستند. به این خاطر هنگام عقد در دفترخانه پدر یا جد پدری باید حاضر بوده یا رضایت خود به ازدواج دائم دختر باکره را اعلام دارند. البته درصورتی‌که بدون دلیل موجه از دادن رضایت پدر برای ازدواج دختر خودداری کند تحت شرایطی دختر می‌تواند از دادگاه اجازه گرفته و ازدواج بدون رضایت پدر داشته باشد.

ت و پایداری ازدواج دائم را ندارد، باید ازدواج موقت دختر دوشیزه با اذن پدر انجام شود.

همچنین به دلیل اینکه بسیاری از حقوق مالی همچون ارث یا نفقه زن در صیغه ممکن است به زن تعلق نگیرد، ریسک این‌چنین ازدواج‌هایی برای دختران باکره بسیار بالاتر است. به همین دلیل مصلحت دختران باکره اقتضا می‌کند که عقد موقت نیز با اجازه پدر باشد و حتی‌الامکان با عقد دائم ازدواج کنند.

البته در این خصوص باید به مفهوم دختران باکره بپردازیم. منظور از دختران باکره دخترانی هستند که سابقه ازدواج و رابطه زناشویی را نداشته باشند. به عبارت دیگر، دوشیزه باشند. چون دخترانی که به‌خاطر شوهر کردن و برقراری رابطه زناشویی، دوشیزگی خود را از دست داده باشند نیازی به اخذ رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم ندارند.

شرایط ازدواج موقت دختر باکره

در قسمت قبل به توضیح حکم ازدواج موقت دختر باکره و ازدواج موقت دختر دوشیزه بدون اذن پدر پرداخته شد. با این حال علاوه بر شرط رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره یا دوشیزه برای صحت صیغه دختران باکره و ثبت صیغه موقت دو شرط دیگر نیز لازم و ضروری است.

اولین شرط ازدواج موقت دختر باکره این است که مدت زمان عقد ازدواج موقت به‌صورت دقیق مشخص شده باشد. حین عقد برای طرفین معلوم باشد که مدت عقد از چه زمانی شروع می‌شود و چه زمانی به پایان می‌رسد. درغیراین‌صورت ازدواج موقت با دختر باکره صحیح نیست.

دومین شرط عقد موقت با دختر دوشیزه آن است که مهریه دختر باکره در حین عقد، مشخص و معلوم شده باشد. طرفین با توافق یکدیگر، مهریه را مشخص کرده باشند. لذا اگر مهریه مشخص نشده باشد، باز هم ازدواج با دختر باکره باطل است. اگر هم ارتباطی میان دختر باکره و مرد ایجاد شده باشد، شرعی نخواهد بود. بنابراین شرایط عقد موقت و صیغه دوشیزه را می‌توان شامل تعیین مهریه دختر، تعیین مدت صیغه و رضایت پدر یا جد پدری دانست.

نظر شما