تا چه سنی فرزند می‌تواند از پدرش قانونا نفقه بگیرد؟

تا چه سنی فرزند می‌تواند از پدرش قانونا نفقه بگیرد؟

طبق صحبت های یک حقوق دان سن فرزند یا جدا از والدین زندگی کردن فرزند، تکلیف پدر برای دادن نفقه را از بین نمی‌برد.

به گزارش 9 صبح ؛ در پاسخ به این پرسش که آیا فرزند می‌تواند پدر خود را مجبور به پرداخت نفقه کند، در حالی که جوان بوده و دارای مدرک دانشگاهی است، اظهار کرد: در صورتی که فرزند نیازمند باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، معیشت خود را فراهم کند، واجب‌النفقه محسوب می‌شود و سن او هم تأثیری بر آن ندارد، بنابراین در چنین فرضی، فرزند می‌تواند علیه پدر خود شکایت کیفری مبنی بر ترک انفاق کند؛ البته مشروط به آنکه پدر متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید تمام تعهدات و وضع زندگانی شخصی پدر در جامعه در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر فرزندان جدا از پدر و مادر زندگی کنند، باز هم نفقه آن‌ها با پدر است؛ البته برای اینکه این تکلیف برعهده پدر قرار گیرد، باید شرایطی وجود داشته باشد که زندگی با پدر و مادر یا جدا از آن‌ها زندگی کردن فرزند، جزو این شرایط نیست، بنابراین مواردی مانند ترک منزل تکلیف پدر را از بین نمی‌برد.

این حقوقدان تصریح کرد: شرایطی که برای پرداخت نفقه وجود دارد در مواد ۱۱۹۷، ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ قانون مدنی بیان شده است، از جمله اینکه فرزندی مستحق نفقه است که استطاعت مالی نداشته باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی شرایط معیشت خود را فراهم کند، بنابراین او واجب‌النفقه است، البته کسی مکلف به نفقه دادن است که توانایی دادن نفقه را داشته باشد، بدون اینکه در معیشت خود دچار مضیقه شود.

وی ادامه داد: ترک نفقه از جانب پدر در صورت وجود استطاعت مالی نه‌تنها جنبه حقوقی دارد و می‌توان آن را مطالبه کرد، بلکه طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و مرتکب به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌شود.

 

    نظر شما