خبر بد درباره پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

خبر بد درباره پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

دولت رئیسی عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را قطع کرد.

به گزارش 9 صبح؛خبرها از عدم واریز عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد برای دومین سال پیاپی حکایت دارد.

آخرین بار در سال ۱۴۰۰ به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد عیدی پرداخت شد. در سال ۱۴۰۰ مبلغ عیدی آنها برابر با یک ماه مستمری بود. در سال ۱۴۰۱ نیز اعتبارات برای پرداخت عیدی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تامین نشد و به آنها عیدی پرداخت نشد.

عیدی مددجویان

    نظر شما