از مشکلات زندگی زناشویی با این راه حل های ساده عبور کنید

از مشکلات زندگی زناشویی با این راه حل های ساده عبور کنید

اعمال سلیقه‌های شخصی و خود رای بودن اختلافات را در بین زن و شوهرافزایش می‌دهد.

به گزارش 9 صبح به نقل ازبهداشت نیوز؛ هر فردی که روابط عاشقانه را تجربه کرده باشد می‌داند که اختلاف‌ نظر و دعوا غیر قابل ‌اجتناب است. وقتی دو نفر مدت‌ زمان زیادی را کنار هم سپری می‌کنند و زندگی‌هایشان در هم گره می‌خورد، ممکن است هر از گاهی به اختلاف بخورند. شاید این اختلاف ‌نظرها بزرگ یا پیش ‌پا افتاده باشد، از شام چی بخوریم گرفته تا اینکه آیا تربیت فرزندان بر اساس آموزه‌های دینی باشد یا خیر.

این حقیقت که در رابطه‌تان اختلاف ‌نظر وجود دارد نشانه‌ این نیست که مشکل جدی‌ رابطه‌تان را تهدید می‌کند. اگر این اختلاف‌ نظرها به‌درستی مدیریت شوند می‌توانند حتی باعث رشد رابطه‌تان شود. اگر هیچ وقت با هم دعوا نکنید یا در مورد مشکلی با هم حرف نزنید، هیچ وقت موفق به حل مشکلاتتان نمی‌شوید. اگر به ‌طور سازنده‌ با مشکلاتتان برخورد کنید، درک بهتری در مورد همسرتان پیدا می‌کنید و به راه ‌حلی دست پیدا خواهید کرد که به نفع هر دوی شما باشد. از طرف دیگر، این احتمال وجود دارد که مشکلی تشدید شده و موجب بروز خصومت شود.

گفت‌وگو کارآمد می‌تواند مسائل موجود را کاهش دهد

به باور بسیاری از روانشناسان و مشاوران خانواده بعضی از زوجین در برقراری روابط میان فردی و تصمیم گیری‌ها دچار مشکلات می‌شوند که با گفت و گو درباره مباحـث مورد نظر و ایجاد تفاهم می‌توانند مشکلات و اختلاف نظرهای زناشویی را برطرف کنند. از جمله مواردی که زوجین احتمال دارد دچار اختلاف نظر شوند در روابط جنسی، کار منزل، ارتباط با اقوام و ...... اشاره کرد که گفت و گو کارآمد می‌تواند مسائل موجود را کاهش یا به طور کل برطرف کند. در گفت و گو کارآمد احترام به عقاید، باورها و نظرات یکدیگر می‌تواند زوجین را در حل مساله کمک کنند و تصمیم گیری امور را تسهیل و اختلاف نظر و تفاوت‌های موجود را کاهش داد.

احترام متقابل زوجین در حل موانع ارتباطی کارآمد است

توجه به درخواست طرف مقابل و احترام به نظرش می‌تواند زوجین را در برطرف کردن موانع ارتباط کارآمد کمک کند. قبول اشتباهات و حتی در نظر گرفتن نظر طرف مقابل می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. در این زمینه روانشناسان و مشاوران می‌توانند تسهیل کننده این رابطه باشند. به این معنا که آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و همچنین جلسات مشاوره برای زوجین می‌توانند آنها را در مسیر زندگی و گفت‌وگو ما بین زوجین درباره زندگی زناشویی کمک و یاری کند.

خودرای بودن اختلاف زوجین را تشدید می‌کند

اعمال سلیقه‌های شخصی و خود رای بودن اختلافات را در بین زوجین افزایش می‌دهد که با کنار گذاشتن موارد فوق توسط آنها و گفت و گو با رعایت احترام متقابل و ایجاد همدلی میان خود می‌توانند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.


 

    نظر شما