خلاقیت قاضی پرونده برای جلوگیری از نبش قبر خبرساز شد

خلاقیت قاضی پرونده برای جلوگیری از نبش قبر خبرساز شد

انتقال جسد پسر جوانی که مدتی قبل با عنوان مجهول الهویه در بهشت زهرا دفن شده بود با ابتکار قاضی جنایی پرونده بدون نبش قبر انجام شد.

به گزارش 9 صبح ؛  دی ماه سال گذشته جسد پسر جوانی در حاشیه یکی از بزرگراه های شمال پایتخت پیدا شد. بررسی دوربین‌های مداربسته نشان داد که او هنگام عبور از بزرگراه بر سر تصادف با خودرویی جان باخته است. راننده خودرو فراری شده بود و جسد پسر جوان نیز به پزشکی قانونی انتقال یافت اما به دلیل اینکه هویت او معلوم نبود، جسد با انجام تشریفات قانونی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

ماه‌ها از این اتفاق گذشته بود تا اینکه چند روز پیش مردی میانسال قدم در اداره پلیس پایتخت گذاشت و خبر از ناپدید شدن پسرش داد. وی گفت: ما ساکن یکی از شهرهای غربی کشور هستیم و پسرم ساسان چند ماه قبل به تهران آمد تا مقدمات مهاجرتش به خارج از کشور را فراهم کند. وقتی از او خبری نشد تصور کردیم مهاجرت کرده و فعلا امکان تماس با ما را ندارد اما چند ماه که گذشت نگرانش شدیم. از دوستانش پرس و جو کردیم و فهمیدیم که ساسان آخرین بار در تهران دیده شده و برای همین راهی پایتخت شدم تا پسرم را پیدا کنم.

مشخصاتی که این مرد از پسرش می‌داد، مشخصات همان جسد مجهول‌الهویه‌ای بود که در بهشت‌زهرا دفن شده بود. با شناسایی هویت جوان جان‌باخته، پدرش با حضور در دادسرای جنایی تهران از قاضی در خواست کرد تا دستور نبش قبر بدهد که بتواند جسد پسرش را به شهر خودشان منتقل کند. از آنجا که نبش قبر از نظر شرعی حرام است و به جز در مواقع ضروری(احتمال قتل متوفی) امکان ندارد، بازپرس جنایی با دلیل و استفتائی که مرد میانسال از یکی از مراجع تقلید آورده بود، ابتکار جالبی به‌عمل آورد و دستور داد جسد پسر جوان بدون نبش قبر و با خاک های اطراف آن به زادگاهش در غرب کشور منتقل شود. با این دستور تازه، جسد به شهر مربوطه انتقال داده شد تا در آرامگاه خانوادگی دفن شود.

    نظر شما