خبر مهم قابل توجه سربازان /حقوق سربازان نصف شد؟

خبر مهم قابل توجه سربازان /حقوق سربازان نصف شد؟

نصف شدن حقوق سربازان در دوره آموزشی خدمت سربازی به دلیل هزینه‌های مربوط به "جیره سربازی" تکذیب شد.

به گزارش 9 صبح ؛ برخی از سربازان در تماس تلفنی با تسنیم اعلام کردند که حقوق دوره آموزشی خدمت سربازی آنها به دلیل کسر شدن هزینه "جیره سربازی" از حقوق پرداختی آنها کم شده است.

کم شدن حقوق سربازان در دوره آموزشی خدمت سربازی ارتباطی با هزینه "جیره سربازی" ندارد و جیره سربازی مانند سابق "رایگان" است.

در واقع در دوره آموزشی، برای سربازان رقمی معادل نصف حقوقی که باید در دوره خدمت سربازی دریافت کنند، واریز می‌شود؛ یعنی حقوق دوره آموزشی نصف حقوق مصوب سربازی است.

    نظر شما