بنر شهرداری برای شهید رئیسی دردسر ساز شد! +عکس

بنر شهرداری برای شهید رئیسی دردسر ساز شد! +عکس

شهرداری بنری برای شهید جمهور نصب کرد که بازخورد فراوانی داشت.

به گزارش 9 صبح ؛ بنر عجیب شهرداری برای دفاع از کارنامه اقتصادی شهید رئیسی در فضای مجازی خبرساز شد.

 

196435_130

    نظر شما