تعرض همزمان ۳ شیطان صفت به دختر ۱۷ ساله /در خانه تنها بودم که از دیوار وارد خانه شدند

تعرض همزمان 3 شیطان صفت به دختر 17 ساله /در خانه تنها بودم که از دیوار وارد خانه شدند

دختر 17 ساله با گریه از اقدام وحشیانه ۳ پسر جوان پرده برداشت.

به گزارش 9 صبح : عصر بود زوج جوانی  برای خرید از خانه خارج شدند و دختر ۱۷ ساله شان در خانه سرگرم درس خواندن بود.

هنوز لحظاتی از رفتن پدر و مادر دختر نوجوان نگذشته بود که ۳ جوان از بالای دیوار وارد خانه شدند و با اطلاع از حضور دختر خانواده برای اجرای نقشه شیطانی شان دست به کار شدند.

۳ جوان شرور به سرعت خود را به بالای سر دختر نوجوان رساندند و زمانیکه وی از ترس خواست با جیغ و فریاد از همسایه کمک بخواهد از سوی ۳ ابلیس هدف کتک کاری قرار گرفت و تهدید چاقو او را تسلیم نیت شوم خود کردند.

این ۳ جوان شیطان صفت در ادامه دختر نوجوان را به طرز هولناکی هدف آزار و اذیت قرار دادند و پس از اجرای نقشه شان تهدید کردند که اگر دختر نوجوان در مورد این سناریوی تلخ با پلیس  حرفی بزند او را خواهند کشت.

پسران شیطان به سرعت از خانه دختر نوجوان پا به فرار  گذاشتند و زمانیکه پدر و مادرش به خانه بازگشتند ابتدا به رفتارهای دخترشان مشکوک شدند اما وقتی در مورد تغییر رفتار دخترشان سوال پرسیدند از سناریوی تلخ دخترشان با اطلاع شدند.

دختر خانواده اشک می ریخت و از اقدام وحشیانه ۳ پسر جوان پرده برداشت.

بدین ترتیب پدر خانواده با حضور در دادسرا خواست تا عاملان این اقدام شیطانی را دستگیر کنند.

خیلی زود تیمی از ماموران پلیس  برای دستگیری این ۳ جوان شرور دست به کار شدند و خیلی زود و با اقدامات فنی، متهمان که سابقه زندان داشتند از سوی ماموران شناسایی شدند.

کارآگاهان در این مرحله پی بردند که ۳ پسر شیطان صفت ابتدا فکر می کردند خانواده دختر نوجوان از ترس آبروی شان به پلیس مراجعه نمی کنند اما وقتی از تحت تعقیب بودنشان با خبر شدند پا به فرار گذاشته و مخفیگاهشان راتغییر دادند.

در این مرحله تیم های پلیسی به صورت نامحسوس محل هایی را که احتمال می دادند ۳ جوان به آنجا رفت و آمد داشته باشند را تحت نظر قرار دادند تا اینکه یکی از متهمان در خیابانی   مشاهده شد.

ماموران در این صحنه متهم را به صورت نامحسوس زیر نظر قرار دادند و متوجه شدند که متهم قصد کیف قاپی دارد که در این لحظه ماموران وارد عمل شده و جوان شیطان صفت را دستگیر کردند.

متهم ابتدا خود را در ماجرای آزار و اذیت دختر نوجوان بیگناه می دانست اما وقتی از سوی طعمه شان مورد شناسایی قرار گرفت لب سخن باز کرد.

 

نظر شما