تماس بی‌موقع دزد بدشانس را به دام انداخت !

تماس بی‌موقع دزد بدشانس را به دام انداخت !

با به صدا در آمدن گوشی تلفن همراه در جیب سارق دست دزد بدشانس رو شد.

به گزارش 9 صبح ، روزنامه ایران نوشت:مرد جوان که مطمئن بود گوشی را با خود به همراه داشته است، از دوستش خواست به شماره او زنگ بزند. به محض اینکه تماس برقرار شد، مرد جوان، صدای زنگ تلفنش را که آهنگ خاصی داشت از داخل جیب لباس یکی از مسافران اتوبوس که در چند قدمی او ایستاده بود، شنید. مرد جوان یادش آمد این مسافر چند دقیقه قبل با تنه زدن به او و یک عذرخواهی از کنارش گذشته بود.

مالباخته ناگهان متوجه شد تنه زدن مسافر بهانه‌ای برای سرقت گوشی او بوده است، بنابراین بی‌معطلی با فریاد از مرد جوان خواست که گوشی تلفن همراهش را به او پس بدهد و از مردم خواست تا سارق را دستگیر کنند. بدین ترتیب سارق دستگیر شد و در بازرسی از جیب‌های او چند گوشی تلفن همراه دیگر که یکی از آنها متعلق به مالباخته بود، کشف شد.

مرد جوان به مرکز پلیس منتقل و ابتدا مدعی شد اولین روزی است که دست به سرقت می‌زند و به خاطر مشکلات مالی مجبور شده دست به این کار بزند، اما زمانی که اثر انگشت متهم برای بررسی سوابقش گرفته و با آثار انگشت متهمان سابقه‌دار اداره آگاهی تطبیق داده شد، راز سرقت‌های قبلی او نیز فاش شد و دریافتند او 5 بار دیگر نیز به همین جرم بازداشت شده است.

 

نظر شما