۴ پای نوزاد ۶ پا از بدنش جدا شد ! + عکس

 ۴ پای نوزاد ۶ پا از بدنش جدا شد ! + عکس

عضوهای اضافی این نوزاد در نتیجه یک بیماری ژنتیکی بوده است که یک نوزاد از هر یک میلیون نوزاد را تحت تأثیر قرار میدهد.

به گزارش 9 صبح ، یک تیم ۵ نفره از پزشکان پاکستانی در عملی موفقیت‌آمیز و پس از تلاش فراوان ۴ پا اضافی این نوزاد را از بدن او جدا کردند.

دکتر " جمال رضا " مدیر موسسه ملی بهداشت کودکان کراچی به پایگاه اینترنتی " داون " پاکستان اعلام کرد: یک تیم ۵ نفره از پزشکان با تجربه با موفقیت، پا و اعضای اضافی را از این نوزاد پاکستانی جدا کردند. حال نوزاد خوب است.

۴+پای+نوزاد+۶+پا+از+بدنش+جدا+شد+++عکسس

 وی افزود: عضوهای اضافی این نوزاد در نتیجه یک بیماری ژنتیکی بوده است که یک نوزاد از هر یک میلیون نوزاد را تحت تأثیر قرار میدهد.

۴+پای+نوزاد+۶+پا+از+بدنش+جدا+شد+++عکس

نظر شما