ریزش ۱۰۰میلیونی قیمت این خودرو در بازار/جدول قیمت

ریزش 100میلیونی قیمت این خودرو در بازار/جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.​

وانت آریسان 2 ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ 1) ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ 2) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ 3) ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1) ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3) ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس (تیپ 1) ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس توربو (6 سرعته) ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ ‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس سفارشی ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ ‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس سفارشی ELX ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ ‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس TU5 ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 206 تیپ 2 ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ ‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ ‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 اتوماتیک ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 اتوماتیک MC ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
رانا پلاس ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌
رانا پلاس (پانوراما) ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تارا دستی ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تارا اتوماتیک ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما 8 اس ( 8S ) ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰

    نظر شما