ریزش قیمت دسته جمعی شاسی بلندهای بازار

ریزش قیمت دسته جمعی شاسی بلندهای بازار

همه شاسی بلندهای شرکت مدیران خودرو نسبت به روز گذشته کاهش قیمت قابل توجهی ثبت کرده اند. فونیکس FX (۱.۵) با ۹۵ میلیون، تیگو ۸ پرو و تیگو ۸ پرومکس با به ترتیب ۹۰ و ۸۰ میلیون بیشتر از سایر خودروها ارزان شده اند.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
X22 دنده ای ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 اتوماتیک ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 پرو اتوماتیک ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 اسپورت ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 6 پرو ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 (IE) ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 پرو ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرو ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.5) ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6) ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌

    نظر شما