سقف دریافتی ماهیانه کارمندان اعلام شد

سقف دریافتی ماهیانه کارمندان اعلام شد

طبق مصوبه دولت سقف خالص پرداخت ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش 9 صبح ؛  با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال 1403، تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران،  به تصویب دولت رسید.

14030109152045187296914210

در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است.

سقف خالص پرداخت ماهیانه کارمندان دولت 70 میلیون تومان تعیین شد.

 

    نظر شما