مبلغ و زمان واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان اعلام شد

مبلغ و زمان واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان اعلام شد

دولت برای سال آینده، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است.

به گزارش 9 صبح؛ دولت در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است.

 در جدول شماره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده با عنوان برآورد اعتبارات متفرقه، ۱۲۵۸ میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان دادگستری، بیش از پنج میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان دیوان عدالت اداری، بیش از هشت میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان سازمان بازرسی کشور و ۲۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها پیش‌بینی شده است.

در مجموع، دولت برای سال آینده، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است. این امیدواری وجود دارد که با تخصیص به موقع این اعتبار، پاداش پایان خدمت بازنشستگان سر وقت پرداخت شود.

    نظر شما