خبر مهم از فیش حقوقی خرداد ماه بازنشستگان

خبر مهم از فیش حقوقی خرداد ماه بازنشستگان

متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید توسط سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال اجرا شود .

به گزارش 9 صبح ؛ رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید توسط سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال اجرا شود بنابراین باید سریعتر جلسات آن برگزار شود.

علی دهقان کیا تسلیت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و شهادت رئیس جمهور مردمی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که چند ماه مانده به پایان سال گذشته از سوی دولت به مجلس فرستاده شد سهمی بابت پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده نشده بود که با اعتراض ما روبرو شد.

وی تاکید کرد: با رایزنی هایی چند ماهه ای که با همراهی مسئولان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور با نمایندگان مجلس انجام دادیم موفق شدیم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بایت پرداخت بدهی دولت به سازمان را زنده کنیم که قسمتی از این بودجه باید صرف متناسب سازی حقوق ها شود. البته دوستان ما در سازمان تامین اجتماعی هم در کنار ما قرار داشتند.

این مقام بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت این بدهی اظهار نگرانی کرد وگفت: در برنامه هفتم توسعه هم چیزی به نام پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی گنجانده نشده بود که با رایزنی با کمیسیون های مختلف مجلس در نهایت مقرر شد که دولت باید بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و سازمان هم مکلف شد تا متناسب سازی را انجام دهد.

دهقان کیا گفت: مجلس مصوب کرد تا بدهی ها به صورت اوراق مشارکت و نقدی پرداخت شود که دولت مخالف کرده و مدعی شد که پول نقد ندارد که بعد نمایندگان مجلس مصوب کردند که تهاتر صورت گیرد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران افزود: در این مرحله دولت باز قبول نکرد و موضوع اختلافی مجلس و دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در ادامه ما به اتفاق دوستان کانون عالی یک جلسه با آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۱۲ جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع داشتیم که منجر به تایید نظر مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

وی گفت: اما این بار در مجلس جز یک تبصره ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه حذف شد که مجددا موضوع از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و مجلس آن را لحاظ کرد.باید بگویم این کارها ماهها زمان برد.

او با اشاره به جلسه خود با مسئولان شورای امنیت کشورگفت: در این جلسه تاکید کردم که عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و عدم پرداخت سهم بیمه ۲۶ قانون حمایتی دولت به تامین اجتماعی و ضعیف شدن درمان این سازمان باعث کشاندن بازنشستگان تامین اجتماهی به کف خیابان می باشد که موارد طی نامه ای مکتوب به این شورا اعلام شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

دهقان کیا با بیان که کانون های بازنشستگی فعال بوده و بیکار ننشسته اند ، گفت: نتیجه فعالیت کانون ها تایید هر دو جز ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه و لحاظ کردن ۱۳۰ همت از بدهی های دولت به تامین اجتماعی شده است.

    نظر شما