شریعتمداری برای این نامزد ریاست جمهوری سنگ‌تمام گذاشت

شریعتمداری برای این نامزد ریاست جمهوری سنگ‌تمام گذاشت

شریعتمداری با تعریف و تمجید از پزشکیان برای او سنگ تمام گذاشت.

به گزارش 9 صبح به نقل ازایرنا، شریعتمداری، وزیر صمت در دولت روحانی در همایش حامیان پزشکیان از این نامزد انتخابات تعریف و تمجید کرد.

وزیر صمت در دولت روحانی در همایش طرفداران پزشکیان در سالن شیرودی تهران گفت: پزشکیان آمده است بر فساد سیستمی حاکم بر کاسبان تحریم خط بطلان بکشد. 

وی افزود: او آمده که حریم خصوصی ملت ایران محفوظ بماند. قسم یاد کرده که به ملت ایران وفادار بماند.  پزشکیان، بیش از ما می‌داند اما می‌گوید کار را به متخصص واگذار کنید. او صدای بازنشستگان و تولیدکنندگان و نسل زد و معلمان را شنیده است.


 

نظر شما