قالیباف و پزشکیان صدر نشین شدند!

 قالیباف و پزشکیان صدر نشین شدند!

آخرین نتایج به‌دست‌آمده از جستجوی مردم در گوگل حاکی از رقابت سرسخت قالیباف و پزشکیان برای کسب رتبه اول در انتخابات است.

به گزارش 9 صبح ، برنده انتخابات چه کسی خواهد بود؟ این پرسشی است سال‌هاست در ایام انتخابات، مؤسسات نظرسنجی تلاش می‌کنند به آن پاسخ دهند. اما در یک دهه اخیر، و بطور مشخص از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ بدین سو، تلاش شده است تا با استفاده از کلان‌داده‌های آنلاین، نتایج انتخابات پیش‌بینی شود.

آخرین نتایج به‌دست‌آمده از جستجوی مردم در گوگل حاکی از رقابت سرسخت قالیباف و پزشکیان برای کسب رتبه اول در انتخابات است. نتایج گوگل در انتخابات‌های گذشته همواره درست‌ترین پیش‌بینی را داشت.

 از دیروز و با تمایل آرای مرددین به قالیباف در پی موج حمایت افراد، ورق به نفع او در حال برگشت است. نتایج را به صورت زنده می‌توانید از طریق این لینک زیر مشاهده کنید:

برنده انتخابات چه کسی خواهد بود؟ این پرسشی است سال‌هاست در ایام انتخابات، مؤسسات نظرسنجی تلاش می‌کنند به آن پاسخ دهند. اما در یک دهه اخیر، و بطور مشخص از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ بدین سو، تلاش شده است تا با استفاده از کلان‌داده‌های آنلاین، نتایج انتخابات پیش‌بینی شود.

آخرین نتایج به‌دست‌آمده از جستجوی مردم در گوگل حاکی از رقابت سرسخت قالیباف و پزشکیان برای کسب رتبه اول در انتخابات است. نتایج گوگل در انتخابات‌های گذشته همواره درست‌ترین پیش‌بینی را داشت.

 از دیروز و با تمایل آرای مرددین به قالیباف در پی موج حمایت افراد، ورق به نفع او در حال برگشت است. نتایج را به صورت زنده می‌توانید از طریق این لینک زیر مشاهده کنید:

جست+و+جوی+گوگل

پیش‌بینی نتایج انتخابات بر مبنای تحلیل کلان‌داده‌های آنلاین: پزشکیان نفر اول؛ رقابت نزدیک جلیلی و قالیباف

محمد رهبری پژوهشگر در کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی نوشت برنده انتخابات چه کسی خواهد بود؟ این پرسشی است سال‌هاست در ایام انتخابات، مؤسسات نظرسنجی تلاش می‌کنند به آن پاسخ دهند. اما در یک دهه اخیر، و بطور مشخص از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ بدین سو، تلاش شده است تا با استفاده از کلان‌داده‌های آنلاین، نتایج انتخابات پیش‌بینی شود.

 

نظر شما