تحلیل عجیب روزنامه انگلیسی گاردین از پیروزی مسعود پزشکیان

تحلیل عجیب روزنامه انگلیسی گاردین از پیروزی مسعود پزشکیان

روزنامه گاردین: تنها نامزد اصلاح طلبان با مبارزه سختی روبروست.

به گزارش 9 صبح به نقل از منیبان، روزنامه انگلیسی گاردین با چاپ عکس مسعود پزشکیان نوشت: 

تنها نامزد اصلاح طلبان با مبارزه سختی روبروست.

گاردین

 

نظر شما