پزشکیان با داشتن چه تعداد رای دیگر در مرحله اول انتخابات برنده میشد ؟

پزشکیان با داشتن چه تعداد رای دیگر  در مرحله اول انتخابات برنده میشد ؟

پزشکیان برای رئیس جمهور شدن در دور اول باید یک میلیون و ۸۵۱ هزار و ۶۰۳ رای بیشترمی داشت.

به گزارش9 صبح به نقل از ایلنا، بر اساس آمارها، دکتر پزشکیان با اختلاف حدودی یک میلیون و نهصد و شصت هزار رای تا کسب ۵۰ درصد آرا به مرحله دوم رفت.

اختلاف آرای پزشکیان و جلیلی در مرحله نخست حدود یک میلیون رای بوده است.

اختلاف رای پزشکیان و قالیباف حدود ۷ میلیون رای می‌باشد.

اختلاف رای جلیلی و قالیباف حدود ۶ میلیون رای می‌باشد.


 

نظر شما