فیلمی ازطعنه و کنایه سنگین رئیس ستاد پزشکیان به رزومه سعید جلیلی

 فیلمی ازطعنه و کنایه سنگین رئیس ستاد پزشکیان به رزومه سعید جلیلی

فیلمی از کنایه رئیس ستاد پزشکیان به رزومه سعید جلیلی منتشر شد.

به گزارش 9 صبح به نقل ازمهر: رئیس ستاد پزشکیان به رزومه سعید جلیلی در یک مصاحبه کنایه انداخت.

رئیس ستاد پزشکیان گفت: مردم باید بدانند چه کسی برای انتخاب بهتر است ! آقای پزشکیان که پله پله تا وزارت آمدند قدرت اجرایی بهتری دارند و یا کسی که هیچ رزومه اجرایی ندارد؟


 

نظر شما