تصویری از پوستر جدید انتخاباتی مسعود پزشکیان منتشر شد

 تصویری از پوستر جدید انتخاباتی مسعود پزشکیان منتشر شد

پوستر جدید انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان منتشر شد.

به گزارش 9 صبح به نقل از فرارو، پوستر جدید انتخاباتی مسعود پزشکیان که قهرکردگان از صندوق، ناراضیان و معترضان به ساختار و وضع موجود را مخاطب قرار داده است.

پزشکیان پوستر

نظر شما