درخواست شوکه کننده قاضی زاده‌هاشمی از ستاد پزشکیان

درخواست شوکه کننده قاضی زاده‌هاشمی از ستاد پزشکیان

قاضی زاده هاشمی روزگذشته اعلام کرد که هوادارانش از سعید جلیلی در دوره دوم انتخابات حمایت کنند.

به گزارش 9 صبح به نقل ازدانشجو: قاضی زاده‌هاشمی در اجتماع هواداران سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اسلامشهر از ستاد پزشکیان درخواست کرد که دارایی‌های خود را به مردم اعلام کنند.

وی ادامه داد: اینجا محل کسب قدرت نیست، اینجا خادم جمهور انتخاب خواهد شد. یک دهه سفره مردم کوچک شد و ۳۰ درصد دارایی ها و قدرت خرید مردم در دهه ۹۰ کاسته شده است.


 

نظر شما