فیلمی ازنخستین مصاحبه مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهور کشور

 فیلمی ازنخستین مصاحبه  مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهور کشور

نخستین مصاحبه مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهور کشور عزیزمان منتشر شد.

 به گزارش 9 صبح به نقل ازچندثانیه، اولین مصاحبه مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهور ایران منتشر شد.

پزشکیان:ما به همه دست دوستی خواهیم داد و از همه برای اعتلای کشور استفاده خواهیم کرد. رقبا هم برادران ما هستند.


 

نظر شما