بدهی نجومی که دولت سیزدهم برای پزشکیان به ارث گذاشت!

بدهی نجومی که دولت سیزدهم برای پزشکیان به ارث گذاشت!

دولت چهاردهم طی 4 سال باید۸۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی بازمانده از دولت کنونی را تسویه کند.

به گزارش 9 صبح به نقل از عصر ایران، دولت مسعود پزشکیان حداقل طی ۴ سال آینده باید ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی بازمانده از دولت کنونی را تسویه کند.

 

 

نظر شما