فیلمی ازتقاضای عجیب یک مرد از پزشکیان برای برخورد با دختران بی حجاب

فیلمی ازتقاضای عجیب یک مرد از  پزشکیان برای برخورد با دختران بی حجاب

فیلمی از واکنش مسعود زشکیان در پاسخ به تقاضای یک مرد برای برخورد با دختران بی‌حجاب وایرال شده است.

 به گزارش 9 صبح به نقل از بامداد نو، واکنش پزشکیان به تقاضای یک مرد برای برخورد با دختران بی‌حجاب مورد توجه قرار گرفته است.

 مسعود پزشکیان در گفت و گو با یک فردی که تقاضای برخورد با دختران را داشت اظهار کرد: همه دختران من هستند، با دختران این جامعه تا ابد تعامل می‌کنم.

نظر شما