تمدید سزار آزپیلیکوئتا با اتلتیکو مادرید

تمدید سزار آزپیلیکوئتا با اتلتیکو مادرید

سزار آزپیلیکوئتا قراردادش با اتلتیکو مادرید را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

به گزارش 9صبح،آزپیلیکوئتا حداقل یک سال دیگر در اتلتیکو مادرید می ماند.سزار آزپیلیکوئتا قراردادش با اتلتیکو مادرید را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد. این مدافع 34 ساله که در تابستان 2023 به اتلتی پیوسته بود، طی فصل 24-2023 سی و چهار بازی برای اتلتیکو مادرید در پست های مدافع وسط و مدافع راست انجام داد. 

سزار آزپیلیکوئتا1

منبع:طرفداری

نظر شما