مدرک این سه دانشگاه داخلی اعتبار ندارد + اسامی

مدرک این سه دانشگاه داخلی اعتبار ندارد + اسامی

اسامی سه موسسه فاقد مجوز آموزش عالی اعلام شد.

به گزارش 9 صبح؛ اسامی سه موسسه فاقد مجوز آموزش عالی اعلام شد. مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، اسامی سه موسسه آموزش عالی فاقد مجوز فعالیت آموزشی از شورای گسترش و فاقد وجاهت قانونی برای صدور دانشگاهی را اعلام کرد.

 بر اساس اعلام مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این وزارت، مجموعه «پردیس علوم و فنون ایرانیان»، مجموعه «غیردولتی غیرانتفاعی علوم تحقیقات ارس» و مجموعه «پژوهشکده پردیس دانشوران منشور» فاقد مجوز فعّالیت آموزشی از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعّالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف این مجموعه‌ها فاقد وجاهت قانونی است./ تسنیم

نظر شما